Fakturering- og rykkerprocedurer

For domæner og services, der ikke er forudbetalt, sender vi en faktura på e-mail. Du vil modtage fakturaen på e-mail til den e-mail du har oplyst ved bestillingen. I opkrævnings e-mailen vil der være et link til betaling, hvor der er muligt at vælge imellem dankort/kreditkort, netbank overførsel, EAN betaling eller miniregistrator konto.

Betalingen skal være os i hænde senest 30 dage efter fakturaen er fremsendt første gang.

Vores system fremsender to e-mails hver uge når der er en åben faktura, der endnu ikke er betalt, og som endnu ikke er overgået til vores rykkerprocedure.

Hvis det er en domænefornyelse skal du være opmærksom på at der er en separat faktura e-mail og adresse pr. domæne, og det er derfor vigtigt, at du informerer os om alle dine domænenavne, når du ønsker at ændre faktureringsinformation.

Det er desværre ikke muligt, i vores nuværende system, at samle alle dine domæner på en samlet faktura. Hvis du ønsker det, er du velkommen til at regne beløbene sammen og lave en samlet bankoverførsel.

Vi vil herunder beskrive hvordan vi normalt kører vores rykkerforløb ved manglende betaling. Bemærk at der kan være afvigelser, da vores normalprocedure er langt ud over hvad vi er forpligtiget til, og der kan være tilfælde hvor vi vurderer at en anden fremgangsmåde vil være bedre.

Hvis vi ikke har modtaget betalingen senest 31 dage efter fakturadatoen, vil vi sende en rykker med posten og påføre 100 kr. i rykkergebyr.

Når vi har udskrevet rykkerne tjekker vi alle udskrifter og krydser dem af i vores faktureringssystem. På den måde sikrer vi at der ikke har været fejl i vores printjob og vi noterer samtidig afsendelsesdatoen i vores database.

Derefter tjekker vi alle virksomheder i CVR registret. Vi oplever ofte at folk ikke har opdateret deres adresse eller desværre også at virksomhederne er gået konkurs siden sidste fornyelse.

Hvis virksomheden er flyttet opdaterer vi deres adresse i vores system og sørger for at rykkeren sendes til den nye adresse.

Hvis virksomheden er gået konkurs opsiger vi domænet, og domænet vil typisk blive spærret for yderligere ændringer i vores system, da det så er op til kurator om der skal ske noget yderligere,

Hvis vi fortsat ikke har modtaget betalingen 15 dage efter rykker 1, vil vi sende en ny rykker med posten og påføre yderligere 100 kr. ekstra i rykkergebyr. Rykker 2 er samtidig en varsel om at sagen kan sendes videre til inkasso.

Ligesom ved rykker 1, tjekker vi alle rykkerne igennem, krydser dem af i systemet og tjekker CVR registeret.

Det er absolut en dårlig kundeoplevelse at få et brev fra et inkassoselskab, så efter 15 dage fra vores rykker 2, kigger vi dem alle igennem manuelt og forsøger at kontakte kunderne telefonisk eller via e-mail.

Tidligst en uge efter vores opfølgning laver vi en midlertidig spærring af DNS kontoen, hvis domænet anvender vores navneservere. Dette gør vi ved at ændre kodeordet på DNS kontoen og ændre e-mail adressen på din DNS kontoen til kontakt-support@gratisdns.dk

Tidligst en uge efter vi har gennemført vores opfølgning, vil vi sende fordringen til Inkasso. Her er det op til Inkassoselskabet at køre proceduren, men de plejer typisk at starte med et brev og de laver ofte telefonisk opfølgning.

Hvis kunden fortsat ikke betaler, vil sagen blive sendt videre til byretten og derefter til fogedretten.

  • fakturering.txt
  • Sidst ændret: 2017/05/12 21:54
  • af LarsenData